DETALJI IZLETA

Skadarsko jezero

Cetinje, Danilovgrad, Podgorica, Virpazar Odmor u prirodi

Skadarsko jezero je, ne samo najveće jezero u Crnoj Gori, već i na Balkanskom poluostrvu. Dijelimo ga sa Albanijom, tako što 2/3 površine jezera pripada nama, a 1/3 Albaniji. U Skadarsko jezero se uliva više rijeka, dok voda iz njega, rijekom Bojanom, otiče u Jadransko more. Na obali jezera su smješteni Virpazar i Rijeka Crnojevića, naša dva turistička bisera. Turisti sve više otkrivaju Karuč, Godinje, Poseljane, Muriće, Dodoše, Žabljak Crnojevića i još mnoga sela smještena na obali Skadarskog jezera koja svojim specifičnostima privlače posjetioce. 
Jezero pripada Nacionalnom parku Skadarsko jezero koji brine o zaštiti jezera , prije svega o zaštiti riba i ptica koje su najveće blago i prednost jezera. Posmatranje ptica, “birdwatching”, kao grana turističke privrede je u usponu. Skadarsko jezero se može pohvaliti da je jedino stanište pelikana na jugu Evrope. 
Područje oko Skadarskog jezera je čuveni vinogradarski kraj, te male vinarije sve više dobijaju na popularnosti među turistima. U Virpazaru se održava manifestacija Dani vina i ukljeve koja iz godine u godinu privlači sve više posjetilaca.

Izvor: JasninaPutovanja, JasninaPutovanja

Skadarsko jezero

Vrijeme polaska: 09:00h
Trajanje: 8h

Slični izleti

×
Osoba: